عدو چوتیر بیندازد ما سپر بیندازیم       که تیرما بجز از ناله ای و آهی نیست 

دشمنانی دارم از جنس مغرضان و مغروران و منفوران و هرچه که لازم بود برآنها گفتم و آنچه از آیات و روایات واجب بود بر آنها نوشتم و خواندم تا بگوششان برسد 

هرچند قبل از این در اشعار شاعران و در احادیث و آیات و روایات زیاد گفته و شنیده شده است 

وظیفه ما انسانها فعالیت و فداکاریست و غیر از این وظیفه ای نداریم و در راه فعالیت و فداکاری باید صبر و شکر جمیل نمائیم و برجوروجفای ناجوانمردان صبور و شکور باشیم 

همچون انبیاء و اولیاء تا خداوند بوقتش از جانب غیب یاری و کمکمان نماید 

و وظیفه داریم ازطعنه و سرزنش و غیبت و تهمت بخیلان و سیاه دلان به خداوند پناه ببریم 

منبع : صخا(صندوق خانوادگی ابرسج) |که تیر ما به جز از ناله ای و آهی نیست
برچسب ها : وظیفه